Informatie over het onderzoek naar tweelingverlies !

Gesloten
Naam Tweelingbroer: Ron
Overleden op: 08 feb 2007
Locatie: Nieuwegein
Contacteer:

Informatie over het onderzoek naar tweelingverlies !

Bericht door Frans » 13 jan 2017, 14:54

Eerdaags beginnen we met het groot onderzoek naar tweelingverlies onder lotgenoten.

Er zijn in Nederland nog maar weinig onderzoeken naar tweelingverlies gedaan.
Al hebben wij veel informatie verzameld en geven lotgenoten aan dat de informatie op onze site klopt en heel herkenbaar is, komen we toch nog dingen tegen waar wij meer over willen weten of antwoorden op willen.
Onder lotgenoten bij wie het verlies rondom de geboorte of in de eerste levensjaren heeft plaatsgevonden zijn wij tot op heden nog geen betrouwbaar Nederlands of Belgisch onderzoek tegen gekomen.

Daarom hebben wij een eigen onderzoek opgezet om in eerste instantie voor onszelf en alle lotgenoten antwoorden te kunnen geven op een aantal vragen en om de verschillen en overeenkomsten in kaart te kunnen brengen.
Ook kunnen we kijken wat er waar is van beweringen die we hier en daar op internet tegen komen. (dat vooral voor de lotgenoten die zelf geen bewuste herinnering aan hun tweelinghelft hebben).
Op onze website kunt u meer informatie vinden over ons eigen onderzoek http://www.tweelingalleen.nl/onderzoeken/

Grootschalig.
Met meer dan 500 vragen is het onderzoek wel breed en grootschalig te noemen, ook omdat alle lotgenoten die een tweelinghelft hebben verloren er aan mee kunnen doen.
500 vragen zijn er nogal veel maar niemand hoeft ze allemaal in te vullen.
De vragen zijn verdeeld over respondenten groepen (vergelijkbaar met ledengroepen op het forum) en veel vragen hebben vervolg vragen die afhankelijk zijn van eerder gegeven antwoorden, u zult dus nooit alle vragen te zien krijgen.

De vragen die het meest relevant zijn voor uw groep zijn meerkeuze vragen, soms met de mogelijkheid een opmerking te geven. Er zitten ook enkele open vragen in waar u in uw eigen woorden uw ervaringen kunt beschrijven.
Een groot deel van de vragen zijn ja of nee vragen waar u het voor u meest juiste antwoord in kunt vullen. De ja of nee vragen hebben een belangrijke functie, ze zijn voor ons goed te gebruiken voor statistieken, en we kunnen daarmee ook mensen die zomaar iets hebben ingevuld eruit filteren. (en deze niet meetellen in de resultaten)
Het is bij de ja of nee vragen van belang om ze in te vullen zoals het op het moment van invullen is !
Daardoor kunnen we kijken of er ergens grenzen zijn waarbij mensen na verloop van tijd andere antwoorden gaan geven. Mede daarom is het ook goed om vragen die niet van toepassing zijn met ‘nee’ in te vullen. Het gaat er immers om vast te stellen welk percentage een bepaald antwoord heeft gegeven.

Belangrijke informatie:
  • - U hoeft in dit onderzoek niet alle vragen in een keer in te vullen, u mag er zolang over doen als u nodig heeft, u kunt op elk pagina op de knop ‘hervat later’ klikken om uw voortgang op te slaan. U kunt zelfs op een ander apparaat verder gaan dan waar u op begonnen was!
    - U kunt aan het eind van de enquête aangeven of u wilt dat we contact met u opnemen om uw antwoorden met u te bespreken. Daarmee kunnen wij u inzicht geven in hoe u er ten opzichte van andere lotgenoten in staat en uw eventuele vragen beantwoorden. Hiervoor is het wel gewenst om zoveel mogelijk, het liefst alle, vragen te beantwoorden.
    - Met u bespreken hoe u de vragenlijst ten opzichte van andere lotgenoten heeft ingevuld kan pas als er een voldoende aantal deelnemers zijn om er goed zicht op te krijgen, het kan dus wel even duren !
Registratie.
Om lotgenoten als respondent in te kunnen delen in de juiste groep hebben we een registratie nodig, die los staat van het lid zijn van het forum.
Die registratie is eenmalig en zal ook geldig zijn voor volgende onderzoeken die wij of onderzoekers waar we ruimte aan geven op onze site zullen houden.
Meer informatie over deze registratie kunt u vinden op onze website: http://www.tweelingalleen.nl/registrati ... derzoeken/

Om u direct te registreren als respondent kunt u deze link gebruiken: http://www.tweelingalleen.nl/research/i ... nl&encode=


Het onderzoek invullen.
Na uw registratie zullen we uw gegevens verwerken in de software, dit kan als het druk is enkele dagen duren!
Daarbij delen we u in bij de voor u best passende groep en ontvangt u een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek en een link naar het onderzoek. Als u op die link klikt of tikt gaat u direct naar de vragenlijst.
Als u later een ander apparaat dan dat waar u de e-mail op heeft ontvangen wilt gebruiken dan kunt u de code die ook in de uitnodiging staat daarvoor gebruiken. U gaat dan direct naar het onderzoek en geeft daar deze code in. De directe link naar het onderzoek staat voor uw gemak hier op het forum als directe link vermeld !
Directe link: http://www.tweelingalleen.nl/research/i ... nl&encode=

Vervolg onderzoek.
Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we erachter komen of er onderwerpen zijn waar we meer van willen weten of dat nader onderzoek nodig heeft.
Op dit moment denken we er bijvoorbeeld aan om een volgend onderzoek te gaan houden waarin we vragen stellen over het verwerken van dit verlies en dat jaarlijks te laten invullen, zodat we het verloop van de verwerking kunnen volgen en antwoord kunnen geven op vragen hoe lang onderdelen van het verwerkingsproces voor lotgenoten gemiddeld duren.
Ook blijven we in de toekomst ruimte geven voor onderzoekers om onderzoek te doen naar (onderdelen van) tweelingverlies, en kunnen daarbij ook de mogelijkheid bieden onze software daarbij te gebruiken.

Lotgenoten die geregistreerd staan kunnen als ze dat aangeven ook in de toekomst uitnodigingen blijven ontvangen voor onderzoeken die voor hen relevant zijn.

Gesloten