Vanaf 2017 heeft Tweeling Alleen een onderzoek gehouden naar de gevolgen van tweelingverlies.

De gegevens uit dit onderzoek worden momenteel verzameld en geanalyseerd om in een later stadium bekend gemaakt te worden.

Het doel van dit onderzoek is in eerste instantie om te kijken of de informatie die we op onze site verschaffen wel juist is. Daarnaast om te kijken of er met de onderzoeken die in andere landen zijn gedaan toch sprake is van culturele of sociale verschillen.
Ook zoeken we naar antwoorden op vragen die we als lotgenoten (onder elkaar) stellen.

  • We willen bv. kijken of er nu wel of geen verschil is tussen eeneiige of twee-eiige lotgenoten. Er zijn onderzoeken die wijzen op verschillen, maar er zijn ook andere onderzoeken waarin juist geen verschil te vinden is.
  • Verder willen we kijken of er verschil zit in op welke leeftijd het verlies heeft plaatsgevonden. En hoe het is met verlies rondom of voor de geboorte, daar is tot op heden maar weinig onderzoek naar gedaan.
  • Kijken of hulpverlening wel of geen rol speelt, is ook een onderdeel wat in het onderzoek terugkomt.
  • Tenslotte willen we kijken wat contact met lotgenoten voor je kan doen.

Het is mogelijk dat we tijdens dit onderzoek tot de ontdekking komen dat delen daarvan meer aandacht verdienen en eventueel een vervolgonderzoek nodig maken. Het lijkt er nu al op dat we in de toekomst een vervolgonderzoek zullen gaan doen naar de verwerking van het verlies van je tweelinghelft, specifiek naar hoe dat precies verloopt en hoe lang het allemaal kan duren.

Nu is natuurlijk elk verlies op zichzelf al een unieke en ingrijpende ervaring en is vergelijken met elkaar dan ook niet zinvol, maar toch spelen deze vragen vaak een rol.

Dit onderzoek doen we in de eerste plaats voor onszelf, de lotgenoten ! We hoeven verder aan niemand iets te bewijzen of wetenschappelijk te onderbouwen. Dat hebben anderen al gedaan.
Het gaat ons om de lotgenoten. In het forum en op bijeenkomsten laten lotgenoten zien dat we voor hun ons nut al bewezen hebben en een waardevolle hulpbron zijn.

U kunt aan dit onderzoek niet meer deel nemen !

Om aan toekomstige onderzoek mee te kunnen doen moeten lotgenoten zich wel eerst registreren. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.