Contact met lotgenoten is de belangrijkste drijfveer achter Tweeling Alleen.
Daarnaast vinden we het ook belangrijk om informatie te verschaffen aan lotgenoten die geen lid zijn van het forum, aan mensen uit de omgeving van lotgenoten en een ieder die interesse heeft in tweelingverlies.
Afgaand op wat lotgenoten vertellen is de informatie die we geven juist en vaak heel herkenbaar !

We vinden het belangrijk om betrouwbare informatie te blijven geven en te blijven kijken of de informatie wel klopt.

Het grootste deel van de informatie op deze site is afkomstig uit onderzoeken gehouden in het buitenland.
We hebben die onderzoeken opgezocht, gevonden, gelezen, vertaald en hertaald naar wat voor ons herkenbaar is. Daarbij hebben we vooral informatie gebruikt uit onderzoeken van gerenommeerde en wereldwijd erkende onderzoekers.
Een overzicht van de door ons gebruikte onderzoeken kunt u vinden op de bronnenlijst.

Kort na het ontstaan van het forum kwamen wij in contact met Aartje van de Pol die op dat moment een scriptieonderzoek naar tweelingverlies deed en we besloten daar onze medewerking aan te verlenen. Daardoor hebben leden van Tweeling Alleen meegewerkt aan het eerste en tot nu toe enige onderzoek naar tweelingverlies in Nederland.
Vrij recent heeft een aantal lotgenoten ook meegewerkt aan een scriptieonderzoek van Tanja van Dongen naar de rol die hulpverleners zouden kunnen spelen.

In de toekomst zullen we open blijven staan om serieuze onderzoekers ruimte en medewerking te geven om onderzoek te doen.

Voor wie zoekt, en zeker voor wie de weg weet, is er dus wel het een en ander over tweelingverlies te vinden. Helaas zijn de onderzoeken over het algemeen nogal fragmentarisch en geven steeds een beeld van maar een beperkt stukje of van een bepaalde groep lotgenoten.
Vooral voor verlies in de eerste levensjaren, rondom of voor de geboorte is het toch veel moeilijker om betrouwbare onderzoeken te vinden. Ook zien we op het internet dat men nogal makkelijk teksten van elkaar overneemt en zonder bronvermelding dingen voor waar aanneemt omdat het ergens op het internet staat. Helaas is niet alles wat we op internet tegenkomen even betrouwbaar.

Omdat de onderzoeken en de gegevens een beetje van hier en een beetje van daar zijn, en misschien niet elk onderdeel van tweelingverlies uitvoerig is onderzocht, hebben we besloten om zelf een onderzoek te gaan doen.
Meer informatie daar over kunt u op dit deel van de site vinden.